Links

  •  
Karolinska Institutet (KI) Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9 Enheten för obstetrik och gynekologi

Enheten för obstetrik och gynekologi

Personer

Fawaz Abomaray Forskarstuderande
Ganesh Acharya Professor/överläkare
Liselotte Antonsson Senior lab manager
Ylva Crona Guterstam Forskarstuderande
Pauliina Damdimopoulou Forskare
Galina Drozdova Administratör
Richelle Duque Björvang Forskarstuderande (Fler funktioner finns)
Richelle Duque Björvang Doktorand (Fler funktioner finns)
Sverker Ek Anknuten
Åsa Ekblad Forskarstuderande (Fler funktioner finns)
Aino Fianu Jonasson Senior forskare
Susanne Georgsson Anknuten
Sebastian Gidlöf Universitetsadjunkt, adj (Fler funktioner finns)
Sebastian Gidlöf Anknuten (Fler funktioner finns)
Annika Goos Biomedicinsk analytiker
Dalia Gustafsson Utbildningsadministratör
Cecilia Götherström Forskare
Mona Hedenskog Forskningsingenjör
Lotta Herling Forskarstuderande (Fler funktioner finns)
Sebastian Hildebrand Postdoc
Malin Holm Blomquist Administratör
Outi Hovatta Anknuten
Charlotta Ingvoldstad Anknuten
Jonas Johnson Anknuten
Marius Kublickas Anknuten
Pankaj Kumar Postdoc
Fredrik Lanner Forskarassistent
Huan Liang Anknuten
Peter Lindgren Anknuten
Pelle Lindqvist Universitetslektor, Överläkare
Beata Molin Forskarstuderande
Josefine Nasiell Anknuten
Nicolás Ortega Stipendiat
Sara Padrell Sánchez Forskarstuderande (Fler funktioner finns)
Sara Padrell Sánchez Forskningsassistent (Fler funktioner finns)
Sarita Panula Postdoc
Karin Petersson Anknuten
Sophie Petropoulos Anknuten (Fler funktioner finns)
Sophie Petropoulos Forskare (Fler funktioner finns)
Kristina Pettersson Forskarstuderande
Alvaro Plaza Reyes Forskarstuderande (Fler funktioner finns)
Alvaro Plaza Reyes Assistent m utbildningsbidrag (Fler funktioner finns)
Nicolina Renkvist Anknuten
Emilia Rotstein Forskarstuderande
Karin Rova Forskarstuderande (Fler funktioner finns)
Karin Rova Doktorand-L (Fler funktioner finns)
John Schell Forskarstuderande (Fler funktioner finns)
John Schell FOU-praktikant (Fler funktioner finns)
Lars Thurn Forskarstuderande
Marie-Therése Vinnars Anknuten
Magdalena Wagner Forskarstuderande (Fler funktioner finns)
Magdalena Wagner FOU-praktikant (Fler funktioner finns)
Lilian Walther Jallow Forskningssamordnare
Nerges Winblad Forskarstuderande (Fler funktioner finns)
Nerges Winblad Doktorand (Fler funktioner finns)
Siqin Wu Anknuten

» Visa detaljerad lista

Webbplats

-
Postadress
Karolinska Universitetssjukhuset
K 57 141 86 Stockholm
Sverige
Besöksadress
-
Leveransadress
-

Vid tekniska fel kontakta IT-supporten it-support@ki.se

Vid sakfel som du själv inte kan ändra kontakta din institutions KimKat administratör