Links

  •  
Karolinska Institutet (KI) Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)

Karolinska Institutet Danderyds Sjukhus bildades i sin nuvarande form 1993. Ca 400 studenter genomgår årligen sin medicinska grundutbildning vid KI DS vid enheterna för allmän kirurgi, diagnostisk radiologi, internmedicin, klinisk fysiologi, klinisk kemi, obstetrik och gynekologi samt ortopedisk kirurgi. Vid institutionen bedrivs en bred klinisk forskning inom olika områden. Institutionen har 40 registrerade doktorander och ca 5-10 disputerar årligen för medicine doktorsexamen. Ca 100 artiklar utgår årligen från institutionen och publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter. Även omfattande uppdragsforskning pågår. Vid institutionen ges årligen ett antal för specialistkompetens i olika ämnen samt vidareutbildningskurser för specialister.

Webbplats

http://www.ki.se/kids
Postadress
Karolinska Institutet Danderyds Sjukhus 182 88 Stockholm
Sverige
Besöksadress
Danderyds Sjukhus Hus 18 Plan 5 182 88 Stockholm
Sverige
Leveransadress
Danderyds Sjukhus Hus 18 Plan 5 182 88 Stockholm
Sverige

» Visa alla personer

Vid tekniska fel kontakta IT-supporten it-support@ki.se

Vid sakfel som du själv inte kan ändra kontakta din institutions KimKat administratör