Links

  •  
Karolinska Institutet (KI) Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9 Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa

Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa

Avdelningen för stress, psykisk ohälsa och suicid koncentrerar sin verksamhet på psykosociala-, risk- och protektiva faktorer som har betydelse för hälsa och sjukdom

Webbplats

http://www.phs.ki.se
Postadress
Granits Väg 4 171 77 Solna
Sverige
Besöksadress
Granits Väg 4 171 77 Solna
Sverige
Leveransadress
Granits Väg 4 171 77 Solna
Sverige

Vid tekniska fel kontakta IT-supporten it-support@ki.se

Vid sakfel som du själv inte kan ändra kontakta din institutions KimKat administratör