Links

  •  

Sök efter personer på Karolinska Institutet genom att skriva telefonnummer, förnamn och/eller efternamn i sökrutan.

Sök person


I den detaljerade sökfunktionen kan du specificera sökningen ytterligare och söka på till exempel telefonnummer. Använd den detaljerade sökfunktionen om du inte vet hela namnet och vill använda * för att söka.

I Sök organisatorisk enhet kan du dessutom söka organisatoriska enheter inom universitetet.

Vid tekniska fel kontakta IT-supporten it-support@ki.se

Vid sakfel som du själv inte kan ändra kontakta din institutions KimKat administratör